Εικαστικές Σχολές & -ισμός

Ο –ισμός επιθυμεί να αποτέλεσει ενεργό κομμάτι και κατά επέκταση έναν ενεργό χώρο φιλοξενίας της ίδιας της «παραγωγικής διαδικασίας» της Τέχνης. Απευθυνόμενος στους κατεξοχήν χώρους εκμάθησης και άρα παραγωγής της: εικαστικές σχολές, δημιουργικά εργαστήρια, αλλά και κάθε συναφές εκπαιδευτικό εγχείρημα, ο –ισμός σας καλεί να φιλοξενήσετε στο χώρο του τις εκθέσεις των μαθητών σας. Την αρχή έκανε ήδη με τους αποφοίτους του Τμήματος Ζωγραφικής του Μικρού Πολυτεχνείου.
Είτε πρόκειται για εκθέσεις στο πέρας κάθε κύκλου μαθημάτων, είτε για μεμονωμένες ή/και περιοδικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του έτους, ο –ισμός περιμένει να φιλοξενήσει τα έργα και να αναδείξει τη δουλειά των νέων δημιουργών που μαθήτευουν!