Βιωματική Εκπαίδευση ΕΑΤΤ // Κωνσταντίνος Ζερβός

Βιωματική Εκπαίδευση ΕΑΤΤ*

επαναπροσδιορίζω την  σχέση με την τροφή και το σώμα μου

Τι είναι το πρόγραμμα ΕΑΤΤ*

Η βιωματική εκπαίδευση EATT*, αποτελεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη (evidence based) εκπαίδευση τεχνικών γευματικής επίγνωσης (mindful eating).

Βασίζεται στο επιστημονικό πρωτόκολλο της έρευνας-παρέμβασης «project EATT*: γευματίζω ενσυνείδητα, επαναπροσδιορίζω την σχέση με την τροφή και το σώμα μου». Το project EATT* αποτελεί την πρώτη πανελλαδική έρευνα εφαρμογής τεχνικών συνειδητότητας και επίγνωσης (mindfulness) στην διατροφική συμπεριφορά, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και του Δήμου Γαλατσίου.

 

Απευθύνεται σε όσους:

- θέλουν να σπάσουν τον φαύλο κύκλο της δίαιτας και της επαναπρόσληψης βάρους

-ταλαιπωρούνται χρόνια με το σωματικό τους βάρος

-το φαγητό αποτελεί στιγμιαία απόλαυση, αλλά και χρόνια τιμωρία (μέσα από τύψεις και ενοχές)

- το σωματικό βάρος  επηρεάζει άμεσα το πώς σκέφτονται, νιώθουν, ζουν

- έχουν αρνητική εικόνα σώματος, ζυγίζονται καθημερινά και πολλές φορές

- οι θερμίδες αποτελούν βασικό κριτήριο των διατροφικών επιλογών τους

- ξεσπούν στο φαγητό όταν είναι συναισθηματικά φορτισμένοι

- η τροφή και το σωματικό βάρος ορίζει την ζωή και τα συναισθήματά τους

- η διατροφική τους συμπεριφορά ορίζεται από το άκρα: επεισοδιακή υπερφαγία (binge eating) και βουλιμία ή στέρηση, έντονο περιορισμό ή άλλες αυστηρές συμπεριφορές

 

Εκπαίδευση ΕΑΤΤ* - Από τον αυτόματο πιλότο στην επίγνωση 

Η γευματική συμπεριφορά είναι εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία εμπερικλείοντας πολλούς παράγοντες. Η γνώση , το στόμα και το περιβάλλον επηρεάζουν την γευματική συμπεριφορά. Τα διάφορα γνωστικά σχήματα σε σχέση με την τροφή μπορεί να διεγείρουν και να επηρεαστούν και από ψυχολογικούς μηχανισμούς. H υπερφαγία φαίνεται πιθανή αιτία για τα υπέρβαρα άτομα, όπως επίσης και  το γευματικό μοντέλο διατροφής, όπως είναι το μέγεθος/όγκος του γεύματος και οι προσλαμβανόμενες μπουκιές. Όλες οι έρευνες δείχνουν πως περισσότερο φαγητό καταναλώνεται όταν αυτό είναι γευστικό και έχει διαφορετική πέψη/μεταβολισμό στους υπέρβαρους απ’ ότι στα άτομα κανονικού βάρους. Επίσης η στέρηση γεννά μεγαλύτερη επιθυμία για κατανάλωση τροφής κάτι που συμβαίνει μετά από απώλεια βάρους. Το γευματικό στυλ έχει να κάνει με τις  παρακάτω παραμέτρους: συνολικό αριθμό μπουκιάς, το μέγεθος της μπουκιάς, τον αριθμό του μασήματος της κάθε μπουκιάς, την διάρκεια του κάθε μασήματος, τον αριθμό μασημάτων σε όλο το γεύμα συνολικά, την τυχόν χρονοκαθυστερήσεις λογω συμπεριφοράς, τρόπο διατροφής (χέρι, πιρούνι, chopsticks), το υπόλοιπο στο πιάτο, το πόσες φορές μιλά κανείς στην διάρκεια του γεύματος. Το γευματικό μοντέλο διατροφής σχετίζεται με το σωματικό βάρος όχι όμως απόλυτα και αναλογικά.

Η  «αυτόματη» (ή χωρίς προσοχή) κατανάλωση τροφής είναι αναπόφευκτη γιατί γευματίζουμε κάθε μέρα πολλές φορές την ημέρα με αποτέλεσμα να γίνεται δευτερευούσης σημασίας. Υπάρχουν τέσσερα στοιχεία αυτόματης συμπεριφοράς: 

  • συμβαίνει χωρίς επίγνωση, 
  • συμβαίνει χωρίς πρόθεση, 
  • όταν ξεκινήσει  συνεχίζει χωρίς έλεγχο, 
  • λειτουργεί χωρίς ιδιαίτερο κόπο

 

Η επίγνωση (mindfulness) «σπάει» την αυτόματη συμπεριφορά, ευνοεί την καλύτερη αναγνώριση της ανάγκης για τροφή (λιγούρα) και έτσι μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη ρύθμιση του βάρους. Επίσης η παρόρμηση, η αντίδραση χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση, αψηφώντας τις συνέπειες μπορεί να οδηγήσει στην κατανάλωση τροφής. 

Με τη χρήση τεχνικών επίγνωσης (mindfulness) μειώνεται η παρορμητική συμπεριφορά και οδηγεί με την σειρά της σε μικρότερη κατανάλωση τροφής. Η αυτόματη κατανάλωση τροφής συνοδεύει και την συναισθηματική υπερφαγία, με σκοπό την αποφυγή ή την διατήρηση αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων. Αντί για την προσπάθεια για πίεση ή αποφυγή των αρνητικών συναισθημάτων, το να μείνει κανείς σε στάση παρατήρησης και όχι άμεσης συμπεριφοράς/αντίδρασης μέσω τεχνικών επίγνωσης, έχει σαν συνέπεια  το άτομο να μπορεί να διαχειριστεί, καλύτερα την υπερφαγία για συναισθηματικούς λόγους. Η κατανάλωση τροφής για συναισθηματικούς λόγους συνδέεται θετικά με αύξηση βάρους, άγχος και κατάθλιψη (Μantzios & Wilson, 2015; Dallan et al 2003). 

Με υψηλή επίγνωση, το άτομο μπορεί αλλάξει την ανταπόκρισή του στα κλασικά μοντέλα συμπεριφοράς του, πχ να αναγνωρίζει τις ενδείξεις πείνας ή πληρότητας και να προλάβει την υπερφαγία, λόγω αρνητικών συναισθημάτων ή κοινωνικών συνθηκών. 

Επιπλέον, μέσω των τεχνικών επίγνωσης μπορεί να ευνοηθεί το άτομο, στο να αποκτήσει βαθύτερη κατανόηση της διαδικασίας σε σχέση με τον στόχο του και να γίνει πιο ανθεκτικό και οργανωτικό σε σχέση με τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει αναφορικά με την προσπάθειά του. 

 

Περιεχόμενο εκπαίδευσης

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης βασίζεται στο πρωτόκολλο του προγράμματος Μindfulness Βased Εating Awareness Training (MB-EAT) των Jean Kristeller &Wolever, 2010 και Κristeller et al.,2013 και της πιλοτικής έρευνας «project EATT*» (Ζερβός, 2017). 

To πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκπαίδευση στους παρακάτω τομείς:

-τηνκαλλιέργεια της συνειδητότητας (mindfulness), με σκοπό την εστίαση στην προσοχή και στην αύξηση της επίγνωσης 

-την καλλιέργεια της γευματικής επίγνωσης (mindful eating), μέσω καθοδηγούμενων πρακτικών με σκοπό την τροποποίηση της γευματικής συμπεριφοράς.

-την καλλιέργεια της συναισθηματικής ισορροπίας, με την αναγνώριση των συναισθηματικών αιτίων που οδηγούν στην κατανάλωση τροφής. 

-την καλλιέργεια της αυτοαποδοχής, μέσω της αυτοσυμπόνιας και συμπεριφορών καλοσύνης. 

 

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει εκμάθηση βιωματικών τεχνικών επίγνωσης (mindfulness), ενώ παρέχεται έντυπο υλικό και ηχητικά αρχεία για την εφαρμογή των τεχνικών στο σπίτι, καθώς επίσης και την διαρκή υποστήριξη και συμβουλευτική σε ατομικό επίπεδο από τον υπεύθυνο της εκπαίδευσης

 

Η ομάδα  του προγράμματος ΕΑΤΤ*: 

Ζερβός Κωνσταντίνος, ΜSc -  Επιστημονικός Υπεύθυνος & Εκπαιδευτής προγράμματος ΕΑΤΤ*

Στόχος του, η έμπνευση και κινητοποίηση ατόμων και ομάδων με σκοπό την αλλαγή συμπεριφοράς και την βελτίωση της υγείας και της ευεξίας τους.

Σχεδίασε και υλοποίησε το project EATT*, την πρώτη πανελλαδικά επιστημονικά τεκμηριωμένη εκπαίδευση/παρέμβαση στη γευματική επίγνωση (mindful eating) και στη συνειδητή γευματική συμπεριφορά . Η εκπαίδευση απευθύνεται σε όσους έχουν διαταραγμένη σχέση με την τροφή και την σωματική τους εικόνα. Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Ο Κωνσταντίνος Ζερβός έχει 20ετή εμπειρία στον χώρο της διατροφής και 10ετή εμπειρία στις διατροφικές διαταραχές, μέσω μεταπτυχιακών εκπαιδεύσεων και πιστοποιήσεων και κλινικής πράξης. Αντιμετωπίζει το θέμα της διατροφής ολιστικά, εστιάζοντας στην ψυχολογία και τη συμπεριφορά των ανθρώπων.

Τα τελευταία 3 χρόνια μελετά ερευνητικά το “mindful eating” και την τροποποίηση συμπεριφοράς μέσω του mindfulness.

Η γνώση και η εμπειρία του ακολουθούν τις πρακτικές (Good Practice Guidelines) που ορίζονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, αναφορικά με τους εκπαιδευτές που υλοποιούν παρεμβάσεις που βασίζονται στην συνειδητότητα (Μindfulness - MBI).

Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

 

Aτσαβέ  Ελένη, ΜSc – Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Συντονίστρια προγράμματος ΕΑΤΤ*

Το επιστημονικό ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στη μελέτη της ψυχικής ανθεκτικότητας τόσο του ατόμου όσο και της οικογένειας. Έχει εργαστεί ως υπεύθυνη επικοινωνίας στονΠανελλήνιοΣύλλογος Κυστικής Ίνωσης εκπροσωπώντας τον Σύλλογο σε συνέδρια του εξωτερικού.                 Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με κατεύθυνση στην Ψυχολογία,  του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων . Το 2017 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ στην ‘’Προαγωγή και Αγωγή Υγείας’’ και στην Συστημική Συμβουλευτική. 

 

 

Διάρκεια προγράμματος: 

Συνολική διάρκεια προγράμματος: 5 μήνες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 δίωρες συναντήσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου, 19:00-21:00 (ή 18:30-20:30) – Έναρξη εκπαίδευσης

Τετάρτες, 1, 8, 15, 22, 29 Νοεμβρίου, 19:00-21:00 (ή 18:30-20:30)

Τετάρτες, 6, 13 Δεκεμβρίου, 19:00-21:00 (ή 18:30-20:30)

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου, 19:00-21:00 (ή 18:30-20:30)

Τετάρτη, 7 Μαρτίου, 19:00-21:00 (ή 18:30-20:30) – Ολοκλήρωση εκπαίδευσης

 

Κόστος προγράμματος: 

  • 420 ευρώ (εξόφληση με την έναρξη της εκπαίδευσης)
  • 480 ευρώ (εξόφληση ένα μήνα μετά την έναρξη της εκπαίδευσης)

 

Εγγραφή στην εκπαίδευση:

Διαδικασία εγγραφής:

Συμπλήρωση εντύπου εγγραφής ( http://eatt.gr/forma/

H εγγραφή θεωρείται ολοκληρωμένη με την καταβολή του ποσού προκαταβολής (250 ευρώ) 

Δηλώσεις εγγραφής στο πρόγραμμα μέχρι την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 

 

Πολιτική ακύρωσης: 

Επιστροφή όλου του ποσού της εγγραφής μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2017

Μετά τις 18 Οκτωβρίου ΔΕΝ επιστρέφεται το ποσό εγγραφής

Σε περίπτωση διακοπής της εκπαίδευσης ΔΕΝ επιστρέφεται το ποσό της εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση διακοπής της εκπαίδευσης για άλλους λόγους (ασθένεια, επαγγελματικό ταξίδι κλπ), υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής σε επόμενο group εκπαίδευσης 

 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις :

Ζερβός Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτής Προγράμματος ΕΑΤΤ*: 

konstantinos@eatt.gr, 693 7038543

Ασταβέ Ελένη, Υπεύθυνη συντονισμού προγράμματος ΕΑΤΤ*:

eleni@eatt.gr, 697 3065023

 

Iστοσελίδες: 

www.eatt.gr

Facebook page: ]

ΕΑΤΤ*: βιωματική εκπαίδευση στη γευματική επίγνωση (mindful eating)

 

Εκδηλώστε ενδιαφέρον για αυτό το σεμινάριο
συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Εκδηλώνοντας έγκαιρα το ενδιαφέρον σας, εξασφαλίζετε την συμμετοχή σας, καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.

Ευχαριστούμε πολύ! Θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σας.Το μήνυμά σας δε στάλθηκε.